Проект „Учещи училища“ (Learning schools Project) е насочен към един често срещан проблем в образователните системи на повечето европейски държави – загубата на знания и опит за самите училищая при пенсионирането на учителите или при смяна на работното им място.

Причината: липсата на утвърдени практики за събиране, синтезиране и споделяне на знания в рамките на училището. Целта на проекта е да допринесе за подобряването на индивидуалното, екипното и организационното обучение в училищата чрез разработването на система за управление на знанието и набор от практични инструменти, интегрирани в електронна платформа.

Целева група на проекта са директори на училища, училищни ръководители и учители от България, Испания, Италия и Турция.

Основните дейности по проекта са:

1/ Проучване и разработване на модел на учещо се училище и инструментариум за оценка;

2/ Разработване на система за управление на знанието;

3/ Изграждане на иновативна платформа за управление на знанието; 

4/ Обучение на екипите на партньорските организации;

5/ Международни работни срещи;

6/ Събития за популяризиране на резултатите във всяка от страните